Rodno izražavanje odnosi se na način na koji pojedinci komuniciraju i predstavljaju svoj rodni identitet drugima svojim ponašanjem, odjećom, frizurama i drugim oblicima vanjskog izražavanja. To je vidljiv prikaz nečijeg rodnog identiteta, koji se može, ali i ne mora uskladiti s društvenim očekivanjima na temelju njihovog biološkog spola.
Tijekom mjeseca u kojem se slavi ponos, važno je imati na umu koliko nametnuti stres može utjecati na ljude, pogotovo na LGBTIQ osobe.

Što je to rodna ekspresija

Rodno izražavanje nije isto što i biološki spol ili rodni identitet. Dok je biološki spol određen fizičkim karakteristikama pojedinca kao što su genitalije, kromosomi i hormoni, rodni identitet je nečiji unutarnji osjećaj sebe kao muškog, ženskog, obojeg ili nijednog. Rodna ekspresija je, s druge strane, način na koji se pojedinac odlučuje predstaviti svijetu u smislu odjeće, pribora, manirizma i drugih oblika izražavanja. Postoji širok raspon rodnih izraza, a pojedinci mogu odlučiti izraziti svoj spol na načine koji su obično povezani s njihovim rodnim identitetom ili na načine koji dovode u pitanje rodne norme i očekivanja. Na primjer, osoba koja se identificira kao žena može izraziti svoj spol kroz žensku odjeću, frizure i šminku, dok druga osoba koja se identificira kao žena može odlučiti izraziti svoj spol muškom odjećom, kratkom kosom i minimalnom šminkom.

Sociokulturalni utjecaj na rodno izražavanje

Rodno izražavanje(ekspresija) važan je aspekt samoizražavanja i često je pod utjecajem kulturnih i društvenih normi, osobnih preferencija i individualnih iskustava. Također je važno napomenuti da se rodno izražavanje može razlikovati među kulturama i vremenskim razdobljima, a ono što se smatra muškim ili ženskim može se značajno razlikovati među različitim društvima. Postoje stoga mnogi zanimljivi primjeri različitosti rodne ekspresije u kulturama.U nekim indijanskim kulturama tradicija Berdache omogućila je pojedincima koji nisu bili u skladu s tradicionalnim rodnim ulogama da žive kao treći spol. Te su se osobe često oblačile u odjeću povezanu s suprotnim spolom i obavljale zadatke tradicionalno dodijeljene drugom spolu. U Indiji je Hijra zajednica skupina ljudi koji se identificiraju ni kao muškarci ni kao žene i koji se često oblače u izrazitom androginom stilu. Hidžre imaju svoj jezik, kulturne prakse i društvene uloge i često se tretiraju kao treći spol. U mnogim zapadnim kulturama došlo je do pomaka prema većem prihvaćanju rodne nesukladnosti, a pojedinci sve više slobodno izražavaju svoj spol na načine koji nisu u skladu s tradicionalnim rodnim normama. To je dovelo do veće raznolikosti rodnog izražavanja, pri čemu su se pojedinci odlučili odijevati i ponašati na načine koji su tradicionalno povezani s suprotnim spolom ili koji dovode u pitanje tradicionalne rodne uloge.

Također je važno napomenuti da je ovo samo nekoliko primjera kako se rodno izražavanje može razlikovati među kulturama i da postoji velika raznolikost unutar i između društava. Također je važno prepoznati da na rodno izražavanje utječu različiti čimbenici, uključujući društvene, kulturne i individualne čimbenike, te da pojedinci mogu odlučiti izraziti svoj spol na načine koji nisu u skladu s društvenim očekivanjima ili normama. Te trebamo držati na umu da rodno izražavanje ne određuje nečiju seksualnu orijentaciju. Seksualna orijentacija odnosi se na emocionalnu i romantičnu privlačnost pojedinca prema drugima, a razlikuje se od rodnog identiteta i izražavanja.

Rodno izražavanje danas

Danas se sve više prepoznaje i ističe važnost omogućavanja pojedincima da slobodno i bez straha od diskriminacije ili progona izraze svoj rodni identitet i izražavanje. To je dovelo do povećane vidljivosti i prihvaćanja rodno nesukladnih pojedinaca u mnogim društvima, kao i do veće raznolikosti rodnog izražavanja. Posljednjih godina došlo je do značajnog pomaka prema većem prihvaćanju rodne nesukladnosti u mnogim zapadnim kulturama. Na to su utjecali brojni čimbenici, uključujući povećanu svijest i obrazovanje o rodnom identitetu i izražavanju, zagovaranje rodno nesukladnih pojedinaca i njihovih saveznika te pravnu zaštitu od diskriminacije na temelju rodnog identiteta ili izražavanja.

Kao rezultat tih promjena, u mnogim društvima sada postoji veća raznolikost rodnog izražavanja, pri čemu se pojedinci osjećaju ugodnije izražavajući svoj rodni identitet na načine koji nisu u skladu s tradicionalnim rodnim ulogama ili očekivanjima. To se može vidjeti u rastućoj popularnosti rodno neutralne odjeće i pribora, sve većoj upotrebi rodno neutralnih zamjenica i većoj vidljivosti transrodnih i nebinarnih pojedinaca u popularnoj kulturi i medijima. Međutim, važno je napomenuti da se, unatoč tom napretku, rodno nesukladni pojedinci i dalje suočavaju sa značajnim izazovima i diskriminacijom u mnogim dijelovima svijeta. Mnoge transrodne i nebinarne osobe i dalje se suočavaju s visokom razinom nasilja, uznemiravanja i diskriminacije u svakodnevnom životu, a još uvijek treba učiniti mnogo posla kako bi se osiguralo da svatko može slobodno izraziti svoj rodni identitet i izražavanje bez straha od štete ili diskriminacije.

Lucija Šimić Preddiplomski studij psihologije Sveučilište u Rijeci

Izvori: Gender Expression: Definition & Examples | Study.com Sex and gender: Meanings, definition, identity, and expression (medicalnewstoday.com) Položaj, potrebe i zahtjevi trans* populacije u republici hrvatskoj (voxfeminae.net) What Is Gender Expression? – LGBTQ and ALL