Agon

Hvala što si tu!

Drago nam je što si ovdje i što te zanima ova tema :) Ovaj projekt nam je iznimno važan i smatramo kako briga o mentalnom zdravlju mora biti dostupna svima, a posebno onima na margini i čija su prava najugroženija. "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja" projekt je Udruge Vrapčići s ciljem osnaživanja pružatelja psihosocijalnih usluga i savjetovanja za rad sa LGBTIQ+ osobama. Cilj ove platforme je pokušaj pružanja podrške LGBITQ+ osobama te postavljanje temelja za razvoj sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u našem društvu.

O Udruzi Vrapčići

Udruga za unaprijeđenje mentalnog zdravlja i kvalitete života bolesnika s psihotičnim poremećajem i njegove obitelji „Vrapčići“ Slavonski Brod, osnovana je 2009. godine, a svrha i cilj osnivanja Udruge je borba za ljudska i građanska prava bolesnika s psihotičnim poremećajem (prva psihotična epizoda, shizofrenija, bipolarni afektivni poremećaj pa i drugi psihički poremećaji , depresije psihotične razine, teži oblici poremećaja osobnosti…) . Od prvog dana osnivanja Udruge ona je mjesto okupljanja i druženja bolesnika s psihotičnim poremećajem koji nakon bolničkog liječenja iznad svega trebaju mjesto gdje će biti okruženi brigom i razumijevanjem.

Iako u RH postoje brojne udruge i LGBTIQ+ pokret je relativno razgranat, na području istočne Hrvatske ne postoji nijedna udruga, pokret ili usluga koja se bavi zaštitom LGBITQ+ osoba koje su ovom dijelu Hrvatske izložene nasilju i diskriminaciji. Zato sam iznimno ponosan što što sam dio tima na ovom projektu.
Ivan Tomasić, voditelj projekta

Zašto postoji ovaj projekt?

Prema svim recentnijim istraživanjima, kako europskim tako i nacionalnim, 2/3 LGBTIQ+ osoba u Hrvatskoj se osjeća diskriminirano ili stigmatizirano zbog svoje seksualne orijentacije. Dakle, u pitanju je skupina koja u društvu uživa lošiji status te ne posjeduje puno moći. Veliki je postotak javnosti koji je spreman diskriminirati druge na temelje njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Očekivano je da će LGBTIQ+ osobe u našem društvu biti izložene situacijama nasilja i diskriminacije, odnosno velikom riziku od manjinskog stresa što će se loše odraziti na kvalitetu njihovog života i razvijanju trajnih psihosocijalnih poteškoća. Zato ovim projektom želimo bar malo doprinijeti zdravlju i kvaliteti života LGBTIQ+ osobama u Slavoniji.

Agon

AgonAgon
AgonAgon
Fotografije radne skupine s edukacije s LGBTIQ organizacijama u Oslu

Kako je projekt financiran?

Projekt je financiran kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Zašto baš platforma za LGBTIQ osobe u Slavoniji?

Rezultati svih relevantnih istraživanja o LGBTIQ osobama u Hrvatskoj pokazali su da
se LGBTIQ osobe ne osjećaju sigurno u svojim domovima, na svojim ulicama i svojim gradovima.

aquis

1. Nema dovoljno resursa, podrške ni sigurnih prostora za LGBTIQ osobe u Slavoniji

Agon

2. LGBTIQ+ osobe su izloženije nasilju i diskriminaciji

Agon

3. Želimo podržati sve osobe u brizi o mentalnom zdravlju